ЗАСЛУЖАВА СИ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

В Литературно – художествен музей „Чудомир” в Казанлък бе представена книгата на Лилия Димитрова „Сред зловещата песен на куршумите“. Според авторката, тази книга е един от върховете в нейното литературно творчество.

продължава>

Неделният ден предложи на публиката в Казанлък една постановка на Гълъбина Михайлова "Чудомир е в нас" на сцената на НЧ "Искра-1860".

продължава>

На рояла на Петко Стайнов в ИМ "Искра", пред публика в "Неделно матине" свири младата пианистка Надежда Цанова. Цанова развива и усъвършенства музикалния си талант под ръководството на своя педагог Елена Юлианова в Школа по изкуствата "Емануил Манолов" при НЧ "Искра - 1860".

продължава>

С много ръкопляскания премина премиерния спектакъл за Казанлък на Студентски танцов ансамбъл "Зорница" от София. Историята на ансамбъл „Зорница“ започва през есента на далечната 1981 г. с репетиции за традиционния студентски фестивал на танцовото изкуство във Варна.

продължава>