ЗАСЛУЖАВА СИ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:

В Литературно – художествен музей „Чудомир” в Казанлък бе представена книгата на Лилия Димитрова „Сред зловещата песен на куршумите“. Според авторката, тази книга е един от върховете в нейното литературно творчество.

От години датира желанието на Лилия Димитрова да напише тази книга: „ Все не ми достигаха сили, защото материалът е много тежък”, споделя тя. Семейството на Лилия Димитрова притежава два ценни дневника – на дядо и Георги Чорбаджийски, който е участник в Балканската и в Междусъюзническата война, и на баща и Димитър Подскочиев, преживял ужасите на Дравската епопея. „Дневникът на Димитър Чорбаджийски е своеобразна хронология на събитията от войните, като в последствие към него са добавени и още факти”, разказва Лилия Димитрова. Книгата и се базира основно на двата дневника, но е направен и анализ на събитията в цялостен план. Димитрова споделя, че за да покаже обективно участието на 58 полк и 23 Пехотен Шипченски полк в Балканската война и превземането на одринската крепост Айваз баба, е ползвала множество исторически източници, както и се е запознала с книгата ген. Иван Пашинов, който е водил целите военни действия при Одрин. По същия начин е създадена и втората част на книгата, където се базира на спомените на баща си Димитър Подскочиев за Дравската епопея. „Книгата ми е едно произведение, което аз считам, че е стойностно, защото отдавна са заличени спомените за тези събития, а младите поколения почти не знаят нищо за тях”, коментира Лилия Димитрова.

галерия снимки: 27.03.2016 - Представяне на новата книга на Лилия Димитрова - "Сред зловещата песен на куршумите"