ЗАСЛУЖАВА СИ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:

Бюрото и целият личен архив на Георги Чорбаджийски – брат на Чудомир, бяха дарени на Литературно-художествен музей „Чудомир” от племенницата на големия творец – Лилия Димитрова.

На музея бе дарен дневникът на Георги Чорбаджийски, статии от него и за него, снимки на рода Чорбаджийски, целият архив на подофицерското дружество в Казанлък, на което той е бил председател. „Дневникът представлява своеобразна панорама на обществения живот в Казанлък, на дядо ми Георги и на негови близки от края на 19 до средата на 20 век”, разказва Лилия Димитрова. Тя коментира още, че дълги години е съхранявала този архив, но той вече има нужда от специални условия, при които да бъде съхраняван. През годините е имало идея дневникът на Георги Чорбаджийски да бъде издаден, но това не е станало поради липса на средства. Завещавайки този архив на ЛХМ „Чудомир” Лилия Димитрова се надява един ден той да бъде издаден и да бъде още един щрих в познанието за рода Чорбаджийски. Бюрото на Георги Чорбаджийски, заедно с част от архива му вече са изложени в една от залите на Литературно-художествен музей „Чудомир” в Казанлък. За направения дарителски жест Лилия Димитрова получи дарителско свидетелство от ЛХМ „ Чудомир”, което и бе връчено от неговия директор Добрина Матова.