ЗАСЛУЖАВА СИ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:

В града се проведе второто издание на научна Кръгла маса, посветена на Чудомир. Организатори на проявата са ЛХМ „Чудомир”, Фондация „Чудомир”, НПМ „Шипка – Бузлуджа” и Община Казанлък.

 

За втора година Казанлък събира имена от българското литературо и изкуствознание. „Това е един своеобразен венец, завършек на Чудомирови празници 2016, защото връзката с университетските среди и това да накараме тези хора да работят върху Чудомир, да пишат за Чудомир, е най-важното, което постигаме, след всички изяви”, коментира директорът на Литературно-художествен музей „Чудомир” Добрина Матова. Тази година Кръглата маса е посветена Чудомир в българската култура през междувоенния период. Научен ръководител е проф. Яни Милчаков. Сред участниците в нея са и доц. д-р Евдокия Борисова, доц. д-р Пламен Чулеков.
Амбицията на организаторите е докладите от научната конференция да бъдат издадени в специален сборник. Такъв вече бе издаден през 2015 година, с доклади от първата конференция за Чудомир. Добрина Матова сподели още, че литературно-художественият музей и Фондация „Чудомир" възнамеряват да издадат и езиковедски изследвания свързани с Чудомир. Те ще бъдат базирани на изследванията на местен краевед – Цвятко Цветков.

галерия снимки: 01.04.2016 - Кръгла маса на тема "Чудомир в българската култура през междувоенния период" събра литературоведи и изкуствоведи


Free Joomla Extensions