МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:Директорът на ИМ „Искра” д-р Момчил Маринов ще представи пред казанлъшка публика биографичния очерк "Стоян Пъков стотник в Априлското въстание, биографичен очерк". Автор на историческото изследване е краеведа Недялко Димитров Пъков.

Събитието ще се проведе в градината на ЛХМ „Чудомир“ при спазена  социална  дистанция и мерки за сигурност на 26 (сряда) август от 18:00 часа.

В книгата е проследено възникването и развитието на рода Пъкови от село Хлябово, Ямболско и рода Пъкови от Панагюрище. Тази родова хроника има за акцент събитията, явленията и личностите от епохата на Българското възраждане, посочва в рецензията си за изданието историкът Георги Керкеняков.

В книгата си авторът развива своята теза за идентичност между двата рода Пъкови – от Ямболско и Панагюрище. Тази хипотеза Пъков гради въз основа на протичащите процеси на икономически подем в българското общество през първата половина на 19 век. Тогава Панагюрище се превръща в един от скотовъдните и търговско-занаятчийски центрове на българското землище. До средата на 19 век в Панагюрище работят до 200 мутафчийски работилници със стотици майстори, калфи и чираци. В търсене на пазари за продукцията си, много от тях изнасят своята дейност в Добруджа, Тракия, Цариград и др. Тук те са в близост до Узунджовския панаир, пазарите на Одрин и Цариград. Това е предполагаема причина за появата на Пъкови в Ямболско, посочва още Керкеняков в своята рецензия.

През 2017 г. в Панагюрище инициативен комитет, съставен от наследници на Пъковия род – инж. Недялко Пъков, Георги Пъков и доц. д-р Борислав Попов, организира засаждането на три дъба в памет на значими личности от рода Пъкови. Две от фиданките са били посадени между историческите местности Маньово бърдо и Каменица. Събитието бе посветено на 141-годишнината от Априлското въстание и героичния подвиг на стотника Стоян Пъков. Третият дъб бе засаден в двора на СУ „Нешо Бончев“ в памет на Ганчо Пъков, който е бил 23 години директор на Гимназията.Чудомирови празници 2022