МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:На основание заповед РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №1956 / 27.11.2020г. на Кмета  на Община  Казанлък се преустановява работа с посетители на територията на ЛХМ „ЧУДОМИР“ от  28.11.2020г. до 21.12.2020г.


Чудомирови празници 2022