МОЖЕХТЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:


Музей „Чудомир“ ще бъде отворен за посещение в събота и неделя, както и в празнични дни до 1 ноември 2021год., при спазване на противоепидемичните разпоредби.

Работно време от 9:30 до 17:30ч. без  прекъсване.

Заповядайте!