МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:Завърши работата по проекта "Другият музей" на "Б плюс филм", съвместно с БНТ, Института за приложна музеология и осем български музея, между които и Музей "Чудомир". Членове на екипа са Пламен Герасимов - собственика на "Б плюс филм", Ралица Димитрова - режисьор и проф. дин Вера Бонева, с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".
Резултатът е пред вас - този прекрасен филм за музея и един малко тъжен Чудомир.
Чудомирови празници 2022