МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ: Управителният съвет на Фондация „Чудомир” вече събира заявления за отпускане на еднократна стипендия на студенти-отличници в хуманитарни дисциплини.

Ежегодната финансова подкрепа на млади таланти до момента са получили 120 бъдещи висшисти от общината за 18-те издания на Чудомирови празници.

Миналата година бяха раздадени шест стипендии при подали документи шест човека.

В рамките на специализираната програма на Фондацията „Подпомагане на културни прояви, млади автори и таланти” и тази година студенти с отличен успех вече могат да кандидатстват за стипендии.

Те трябва да имат успех над 5.50, удостоверен с уверение или академична справка от висшето учебно заведение и да са жители на община Казанлък. Изискване към бъдещите стипендианти е да учат в хуманитарна специалност и да имат подготвено предложение за сътрудничество с Фондация „Чудомир“.

За информация е на разположение координаторът на програма „Подпомагане на културни прояви, млади автори и таланти” и член на Управителния съвет Чавдар Ангелов на телефон 0893 54 83 94. Заявления за кандидатстване се приемат от днес.

 


Чудомирови празници 2022